• Centrum Sąsiedzkie
  • projekt konkursowy - pierwsze miejsce
  • współpraca autorska - Filip Kozarski i Studio Mania
  • w trakcie realizacji

Projekt Centrum Sąsiedzkiego wraz z oddziałem biblioteki miejskiej w gdyńskiej dzielnicy Witomino. Głównym założeniem było stworzenie współczesnej przestrzeni publicznej, łączącej funkcje miejsca spotkań, relaksu i interakcji różnych grup wiekowych i społecznych skupionych wokół i wewnątrz budynku Centrum Sąsiedzkiego. Jednym z ważniejszych celów było zaprojektowanie kameralnego, wewnętrznego placu, który utworzy się dzięki odpowiedniej lokalizacji nowej zabudowy na działce i umożliwi realizowanie planowanych zadań w trudnej lokalizacji. Chcieliśmy, żeby budynek pełnił funkcję bariery akustycznej, zamykał się od strony ruchliwych ulic i jednocześnie otwierał się na wewnętrzny plac. Projektowana architektura ma zachowywać ludzką skalę, wpasowywać się w istniejącą tkankę urbanistyczną oraz wykorzystywać ukształtowanie istniejącego terenu. Budynek ma zacierać granice pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem, zachęcać użytkowników do korzystania z całej przestrzeni. Dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu formy, budynek ma stać się zapraszającą bramą do dzielnicy.