• Nowe Orłowo
  • completed 2018
  • co-author - Maciej Ryniewicz
  • client- Invest Komfort
  • photos - Tom Kurek