• Widna Haven
  • competition design 2017 / implementation 2023
  • co-authors - Filip Kozarski IPA and Adrian Mania Studiomania
  • photo- Nate Cook, Jakub Piórkowski, Adrian Mania

Projekt Centrum Sąsiedzkiego wraz z oddziałem biblioteki miejskiej w Gdyni. Głównym założeniem było stworzenie współczesnej przestrzeni publicznej, łączącej funkcje miejsca spotkań, relaksu i interakcji dla lokalnych mieszkańców z różnych grup wiekowych i społecznych. Jednym z ważniejszych celów było zaprojektowanie kameralnego, wewnętrznego placu, który utworzy się dzięki odpowiedniemu usytuowaniu nowej zabudowy na działce i umożliwi inwestorowi realizowanie planowanych zadań w trudnej lokalizacji przy głównym skrzyżowaniu dzielnicy. Zaproponowaliśmy, aby budynek pełnił funkcję bariery akustycznej - zamykał się od strony ruchliwych ulic i otwierał na wewnętrzny plac. Forma budynku została ukształtowana przez dopasowanie bryły do terenu i przysunięcie do linii zabudowy, oraz zastosowanie uskoków, które pełnią funkcje bariery dyfuzjnej rozbijającej dźwięk dobiegający z ulicy.

Bryła została podzielona na dwie funkcjonalne części - Centrum Sąsiedzkiego i Biblioteki, dzięki czemu stworzono wizualną bramę do osiedla i budynku. Zabieg ten zapewnił lepszą czytelność założenia, oraz dostosowanie budynku do istniejących ciągów pieszych i przedeptów. Elewacja od strony ulicy wykonana jest z drewnianych żyletek, które dzięki swej tektonice wpływają na efektywność elewacji jako ekranu akustycznego oraz zapewniają podstawę dla roślin pnących.

Elewację od strony wewnętrznego skweru wykonano jako tynkowaną, w kolorze złamanej bieli, zgodnie z wytycznymi plastyka miejskiego. Budynki stanowią kompozycyjną i materiałową jedność z placem oraz elementami małej architektury. Posadzka placu z jasnego terrazzo łączy się z posadzką wnętrz budynków i przechodzi płynnie na tarasowe siedziska wokół placu, dzięki czemu uzyskano optyczne i fizyczne połączenie architektury i otoczenia.

Amfiteatralna forma siedzisk umożliwia prowadzenie zajęć, spotkań czy plenerowych seansów filmowych i sprzyja integracji mieszkańców. W centralnej części skweru znajduje się fontanna posadzkowa, która dodatkowo szumem wody maskuje dźwięki ulicy. Z myślą o osobach starszych zaplanowano siedziska w nasłonecznionej części placu oraz stoły szachowe zagłębione w zieleni. Oba budynki posiadają ogólnodostępne tarasy rekreacyjne, dostępne zarówno z wnętrz budynków jak i z placu. Cały kompleks wyposażony jest w spójny system identyfikacji i spełnia najwyższe standardy dostępności. Plac uzupełniony jest zróżnicowaną niską zielenią w formie ozdobnych traw oraz drzewami owocowymi. Od strony ulicy zaprojektowano szpaler drzew oraz zieleń pnącą.